Search Hindi SMS

Sarv Saksharta Abhiyan Slogan In Hindi | Shiksha Literacy

Sarv Saksharta Abhiyan Slogan In Hindi | Shiksha Literacy Posters Slogans In Hindi For Kids.

1. Kal Ushke Aangan Mein Nai Khushiyan Aayen Gi.

2. Padhe Ga Likhe Ga Bharat To Aage Badhega Bharat.

3. Bahut Zaroori Hoti Siksha Sare Avgun Dhoti Shiksha.

4. Seeksha Paakar Hi Bantey Hain Neta Afsar Aur Shikshak.

5. Kartavyon Ka Bodh Krati Adhkaron Ka Gyaan.

6. Budhiman Ko Budhi Deti Aur Agyaani Ko Gyan.

7. Seeksha Sey Hi Ban Sakta Hai Mera Desh Mahaan.